کاشت ناخن و انواع روش انجام آن

کاشت ناخن و انواع روش انجام آن

بمنظور زیبایی‌ بیشتر‌ دست‌ها و داشتن‌ ناخن‌های ‌زیبا ، بسیاری‌ از‌ خانم‌ها به کاشت‌ ناخن روی‌ می‌آورند. کاشت ناخن علاوه‌بر زیبایی‌ برای افرادی‌ که ناخنشان عیب‌‌ دارد و‌ یا‌ عادت‌ به‌ جویدن‌ دارند، بسیارمناسب‌ است. کاشت‌ ناخن انواع‌ گوناگونی‌ دارد، در‌ این‌ مقاله درمورد‌ انواع‌‌ مختلف کاشت‌ ناخن توضیح ‌داده‌ایم با‌ ما‌ همراه‌ باشید.

انواع‌ روش ‌انجام کاشت ناخن

کاشت ناخن قالبی

کاشت‌ ناخن قالبی به‌ نوعی بی‌کیفیت ‌ترین نوع‌ کاشت‌‌ ناخن‌ بشمار‌ می‌رود. در‌این‌‌ نوع‌ کاشت‌ ناخن ، مواد کاشت برروی‌ ناخن‌ مصنوعی‌ قرارداده می‌شود.‌ و ‌پس‌ از ضد قارچ‌ زدن‌‌ برروی‌ ناخن‌ها این‌‌ ناخـن‌‌ مصنوعی‌‌ را برروی‌ ناخن‌ فشار‌ می‌دهند‌ تا‌‌ بچسبد‌‌ و‌ سپس‌‌ ناخن‌ مصنوعی‌ را‌ می‌کنند. از‌ آنجایی‌ که‌ این‌ نوع‌ کاشت‌ احتیاج‌ به‌ سوهان‌کشی‌ ندارد‌ پس‌ از‌ مدت‌ کوتاهی‌ به‌ اصطلاح‌ ناخن‌ هوا‌ می‌گیرد.

کاشت‌ ناخن قالبی برای‌ چه ‌افرادی‌ مناسب‌ نیست؟!

کاشت ناخن قالبی به‌ افرادی‌ که‌ ناخن‌های‌ پراکنده‌ و‌ یک‌ شکل‌ ندارند‌ به‌هیچ‌عنوان‌ توصیه‌ نمی‌شود. به‌دلیل‌ قالبی‌‌بودن‌ این‌ نوع‌ کاشت‌ باید‌ تمامی‌‌ ناخن‌های‌‌‌ هردو‌دست‌ یکسان‌ وبه‌ یک‌صورت‌ باشند‌ درغیر‌اینصورت کاشت‌‌ ناخن‌ بصورت‌ مرتب‌ انجام‌ نخواهدشد.

به ‌علت ضخیم‌بودن کاشت‌ ناخن ، کار‌ از‌ حالت‌ طبیعی‌ خود‌ خارج می‌گردد. کاشت ناخن قالبی‌ را می‌توان‌ برروی‌ انگشتانی‌ استاندارد‌ انجام‌ داد. نکته‌ مهم‌ اینست‌ که‌ احتمال‌ هواگرفتن‌ کاشت‌ ناخن‌ قالبی‌ بیشتراست. دارای‌ ماندگاری‌ کمتری‌ بوده و درمقایسه با دیگر روش‌های‌ کاشت‌ ناخن‌ مواد‌‌ بیشتری‌‌ مصرف‌ می‌شود.

کاشت ناخن پودری ( بهترین‌ نوع کاشت ناخن )

کاشت ناخن پودری ازنظر‌ زیبایی‌ و‌ مقاومت‌ رتبه‌ی‌ نخست‌ را‌ به‌ خود‌ اختصاص‌ داده‌ است. در روش‌ کاشت‌ ناخن‌ پودری‌ ابتدا ناخن‌ مصنوعی‌ راکه‌ همان‌ تیپ‌ است‌ از‌ اوایل‌ ناخن‌ می‌چسبانند‌ و‌ به‌ اندازه‌ای‌ که‌ مایلند‌ کوتاه‌ می‌کنند. سپس‌ ضد قارچ‌ زده و بعد‌ شروع‌ به‌ زدن مواد‌ کاشت‌‌ برروی‌‌ ناخن‌ می‌کنند. پس‌ از اتمام‌ اینکار ، ناخن‌ها ‌نیازمند‌ سوهان‌کشی‌ دقیق‌ و‌ بسیار دارند. به‌ همین‌‌دلیل‌ است‌ که به خانم‌هایی که‌ وقت و حوصله‌ی زیادی‌ ندارند این ‌روش‌ زیاد توصیه‌ نمی‌شود.

کاشت‌ ناخن پودری به‌ چه افرادی توصیه می‌شود؟

کاشت ناخن پودری بسیار زمان‌بر است و در هر نوبت ترمیم حدوداً یک‌ ساعت تا یک‌ ساعت‌ و‌ نیم‌ از‌ زمان‌ شما‌ را‌ می‌گیرد. و هرانگشت‌ بصورت‌ جداگانه‌ و بمدت‌ طولانی‌ احتیاج‌ به کشیدن‌ سوهان ناخن‌ دارد. کاشت‌ ناخن‌ پودری‌ برای‌ افرادی که‌ وقت‌ و‌‌ حوصله‌ی‌ کافی‌ ندارند‌ توصیه‌ نمی‌شود.

کاشت‌ ناخن

کاشت ناخن ژله‌ای

مواد‌‌ ژله‌ای‌‌ بصورت‌ آماده‌‌ قابل‌ خریداری‌ است. در‌ روش‌ کاشت‌‌‌ ناخن‌ ژله‌ای‌‌ پس‌ از‌ ضد‌ قارچ‌ مواد‌ ژل‌‌ را‌ برروی‌‌ ناخن‌ها‌ زده‌‌ و‌ دستها‌‌ را‌ داخل‌ دستگاه‌ یو وی ( UV ) می‌گذارند. شیوه‌ی‌ کاشت‌ ناخن‌ ژله‌ای‌ با‌ کاشت‌‌‌ ناخن‌‌ پودری‌‌ یکسان‌‌ است‌ و‌ تنها‌‌ تفاوت‌ در‌ نوع‌ مواد‌‌ آنهاست.

مزایا‌ و‌ معایب‌ کاشت ناخن ژله‌ای

ناخن‌‌ در‌‌ کاشت‌ هیچگونه‌‌ آسیبی‌ نمی‌بیند‌ زیرا‌ تا زمانی‌ که‌ ناخن‌‌ رشد‌ نموده‌ و‌‌ فرد‌‌‌ نیاز‌‌ به‌‌ ترمیم‌‌ دارد‌ بدین‌ ‌معناست‌‌ که‌ ناخن‌ سالم‌ است‌‌ و‌‌ رشدش‌ متوقف‌ نشده‌است.

در‌بعضی‌‌ اوقات‌ کاشت‌‌ ناخن‌‌‌ ژله‌ای‌ برای‌ افرادی‌ که‌ عادت‌‌‌ به‌ جویدن‌‌ ناخن‌شان‌ دارند‌ نیز‌ پیشنهاد‌ می‌شود. چون ‌به‌علت‌ بد‌مزگی‌ مواد‌آنها و‌ کـنده‌ ‌نشدنشان‌ این‌ عـادت‌‌ بد‌‌ از‌ سر‌ آن‌ها‌ می‌افتد. چسب‌ناخن‌‌ حساسیت‌زا‌ نیست‌ ولی‌ امکان‌دارد‌ بعضی‌افراد‌ دارای‌ حساسیت‌ به‌ مواد‌ کاشت‌‌‌ ناخن‌ باشند. که‌ در‌‌آنصورت‌ پوستشان‌ دچار‌ اگزماشده و باید‌‌ هرچه‌ سریع‌تر‌‌ کاشت‌ ناخن‌ را‌ ریمو‌ نمایند.

کاشت ناخن میکس

همانگونه‌ که‌ از‌ نامش‌ مشخص‌ است‌ کاشت‌ ناخن‌ میکس‌ ترکیبی‌ از‌ دونوع‌ کاشت‌ پودری‌ و‌ ژله‌ای‌ می‌باشد. دراین‌روش‌ پس‌از‌ ضد قارچ ، کاشت‌ پودری‌ را‌ انجام‌ می‌دهید. پس‌ از‌ سوهان‌کشی‌ فقط‌ لایه‌ای‌ از‌ ژل‌ را‌ برروی‌ ناخن‌ قرار می‌دهند‌ و‌ داخل‌ دستگاه‌ یووی‌ خشک‌ می‌کنند. کاشت‌‌ ناخن‌‌ میکس‌ بااستحکام‌ بالا ،‌‌ بسیارزیبا‌ و‌‌ درمقایسه‌ بادیگر روش‌های‌‌ کاشت‌ اندکی‌‌ گران‌تر‌است.

چه‌ افرادی‌ اصلاً‌ نباید‌ کاشت‌ ناخن‌ انجام‌دهند؟

به‌ افرادی ‌که‌ دارای‌ بیماری‌های‌ عفونی‌‌ وقارچی‌ هستند‌‌ توصیه‌ نمی‌شود‌ که‌ کاشت‌‌‌ ناخن‌ انجام‌ دهند. چراکه‌ اینکار‌ موجب‌ می‌شود‌ فرد‌ قادربه‌ مشاهده‌ میزان‌ پیشرفت‌ بیماری‌‌اش‌ نباشد. افرادی‌ هم‌ هستند‌ که‌ مستعد‌ عفونت‌ بوده‌ و‌ دارای‌ سیستم‌ دفاعی‌ بدن‌ ضعیفی‌ هستند. و بهمین‌ دلیل‌ آن‌ها‌ خودشان‌ مستعد‌ تمامی‌ بیماری‌های‌ ناخن‌ می‌باشند و باانجام‌ کاشت‌‌ ناخن‌ پیشرفت‌ بیماری‌ را‌ تسریع می‌کنند.

نکات‌ ایمنی پس از کاشت‌ ناخن

با اجسام‌ آلوده‌ تماس‌ نداشته‌ باشید ، مراقب‌ باشید که‌ به‌ ناخن‌هایتان‌ ضربه‌ای‌ وارد‌ نشود. و در‌ زمان‌ انجام‌ کارهای‌ روزمره‌ واستفاده‌ از‌ موادشوینده‌ و‌ آب‌ تا‌ حدامکان‌ از‌ دستکش‌ استفاده‌ نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *